ALLOSOFT COMPANY LIMITED

Allosoft Co.,Ltd หรือ บริษัท ออล โอ ซอฟต์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ชลบุรี

จดทะเบียนและรับรองโดยกระทรวงพาณิชย์

โดยผู้มีความเชี่ยวชาญในสายงานทางด้านการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่มีความตั้งใจร่วมกันที่จะออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นซอฟต์แวร์ต้นแบบกับหน่วยงาน มีคุณภาพมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ภายใต้การกำกับดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการและมีประสบการณ์ความรู้

Your work will get much easier

เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการของเรา

Quality

เราพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ เหมาะสม ตอบโจทย์ สำหรับองค์กร เพื่อให้ใช้งานได้อย่างเต็มที่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป

Save Money

เรามุ่งเน้นที่จะขยายลูกค้าและให้ลูกค้าเข้าถึงบริการได้ง่ายมากขึ้น เราจึงขายในราคาที่ไม่หวังผลกำไร ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการกับเราได้ราคาถูกที่สุดแน่นอน

Reliability

เรามีความเชื่อถือได้ ทางด้านการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยทีมพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพให้บริการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สนับสนุนการศึกษา และซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจ และเราเป็นที่รู้จัก ทำให้ลูกค้าไว้วางใจได้

Save Time

เรามีทีมที่พร้อมให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ลูกค้าสามารถโทรมาปรึกษาได้ พร้อมรับฟังและแก้ไขทุกปัญหาให้ผู้ใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ใช้งานจึงมั่นใจได้ว่าเมื่อเกิดปัญหาการเข้าใช้งาน จะมีทีมที่พร้อมให้การช่วยเหลือ

FEATURED CUSTOMERS

กลุ่มลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการด้านการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในองค์กรในการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ
View All Sections
ข่าวสารและบทความ

RELATED NEWS AND ARTICLES

NEWS

ARTICLES

ACTIVITIES

QUESTIONS&ANSWER

SOFTWARE PRODUCTS

เป็นซอฟต์แวร์สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของ“สถาบันการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา” และ “สนับสนุนการดำเนินงานของภาคธุรกิจ”เพื่อนำเสนอให้แก่องค์กรที่ต้องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในองค์กร มีผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยใช้แนวความคิดของ SOFTWARE ENGINEERING ในการรวมเอาองค์ประกอบทางด้านซอฟแวร์ มาวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมให้เหมาะสมกับองค์กร

Raised Image
Raised Image
Raised Image
Raised Image

EXAMPLE PAGES

ภาพแสดงตัวอย่างหน้าจอการทำงานในชุดซอฟต์แวร์ระบบงานที่ให้บริการ แสดงเฉพาะหน้าจอของ Application ที่มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้โดยตรง

ระบบครุภัณฑ์

ระบบบุคลากรและพัฒนาบุคลากร

ระบบแผนงานและงบประมาณ

ระบบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา

ระบบทะเบียนนักศึกษา

ระบบประเมินการเรียนการสอน

ระบบกิจการนักศึกษา

ระบบทะเบียนศิษย์เก่า

ระบบผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

ระบบโครงการบริการวิชาการ

ระบบโครงการทำนุบำรุงฯ

ระบบสารบรรณ

Thank you for sharing!

Twitter Facebook Google